Self%202010

Ruben Koerhuis - beeldmaker

Ruben Koerhuis (1959) heeft zich altijd al met beeld bezig gehouden. Als maker van (opdracht)video’s en fotograaf is hij gewend aan het invullen van een vaststaand kader. Het ‘waarom’ van dat beeld, als bewust onderdeel van een groter geheel, staat daarbij altijd centraal. Ook in de vormgeving.

Dat uitgangspunt brengt hij ook binnen kunstvormen die niet in de opdrachtsfeer liggen: zoals schilderen, (film)muziek en de vrije, persoonlijke fotografie. Het beeld moet altijd een reden hebben. In die zoektocht speelt het gegeven ‘tijd’ een grote rol. Dat uitte zich uiteindelijk -licht filosofisch- in het maken van een serie klokken op basis van foto’s van versleten, antieke horloges: ‘tijd met een verleden’. Deze reeks vormt de basis van wat later ‘brokenfaces.com’ zou worden: een serie eenmalige tijdsobjecten gemaakt van gebruikt metaal.

needles%201


Ruim drie jaar is daarbinnen geoefend en gezocht naar wat metaal 'doet’ en wat er voor nodig is om het naar eigen hand te zetten. Van vorm tot patina. Het gevoel om verhalend met metaal te werken was er al, maar de tijdsaanduiding was een grens die eerst nog nodig bleek als rem. Zonder die horizon werd een ‘vrij beeld' een eindeloze afweging en om teleurstelling in deze nieuwe vorm, ook als ambacht, te voorkomen, werd de klok bewust als interne opleiding gebruikt.

Maar eigenlijk was na de eerste metaallas de vrije beeldmaker al geboren. Parallel aan wat er wel naar buiten gebracht via de klokken, werd er ‘stiekem’ gezocht naar vormen waarmee de klok kon worden losgelaten. Het overkoepelende thema is uiteindelijk gevonden in de bol (de sphere). Na een paar voorzichtige proefobjecten, is in het werk dat uiteindelijk in één keer naar buiten is gebracht, de bol verworden tot de basis-verhalenverteller. Als een verpersoonlijking van de maker, van zijn ziel, zijn motivatie of zijn ‘zijn’. Achteraf gezien is dit geen toeval. Jaren geleden is dit thema eerder gebruikt in verschillende series vrije fotografie. Het moest alleen weer op de juiste plek vallen. Herkend worden binnen het juiste kader, waarin de belangrijke elementen op hèt moment bijeen kwamen. Vanaf die dag kon de rem worden losgelaten en mocht er eindeloos gewerkt worden met een nieuwe, ontzettend spannende horizon. 

“...And you, my father, there on the sad height,
Curse, bless, me now with your fierce tears, I pray.
Do not go gentle into that good night.
Rage, rage against the dying of the light.” - Dylan Thomas


Ruben is kunstenaar lid van Pulchri Studio Den Haag. Bezoek de site van Pulchri.

_DSC2031